UPCZiggoOnline.nlXS4AllTele2TelfortScarletKPNCanaldigitaal
Wisselen van internet aanbieder gedurende de contractperiode, is een lastig verhaal. Veelal is wisselen of overstappen van internet provider, goed mogelijk wanneer u bijvoorbeeld verhuist naar een andere regio waar uw huidige aanbieder niet kan leveren. Dan eindigt eigenlijk met ingang van uw verhuisdatum uw internet abonnement. Er is in dit geval dan ook geen sprake van overstappen naar een andere aanbieder, maar beëindiging van het abonnement gedurende de contract periode. In dit geval is het wel zaak dat u tijdig uw huidige internetprovider hiervan in kennis stelt en conform de eisen opzegt. Wisselen of overstappen van internet aanbieder gedurende de contractperiode zonder bovengenoemde reden is veelal niet mogelijk. Vergewis u hiervan echter goed door contact op te nemen met uw huidige internet provider of de algemene voorwaarden erop na te slaan.